Midlevel – Barber Conable St.

Buiten is het onverminderd koud voor de tijd van het jaar. Ze loopt langs de kade richting het wormstation, te midden van forensen. De stad besnuffelt en betast haar, past verkeerslichten aan ten behoeve van optimale doorstroming, besluit extra treinstellen in te zetten of juist af te koppelen, reguleert energie- en informatiestromen. Ontelbare pakketjes van Amazon|Everything en Alibaba schieten onder haar voeten door in een fijnmazig distributienet dat appartementen en kantoren binnendringt. In de verte, waar de zeestraat overgaat in oceaan, komt een fletse zon op. De zeelucht is ijzig en niet, zoals verleden jaar, alsof je oudtante in je gezicht staat te ademen. De lucht is geschilderd door William Turner.
‘De wereld wordt te nieuw,’ heeft haar vader ooit gezegd. ‘Waar zijn de barsten? Waar is nog schaduw? Er is alleen maar licht dat afketst op te gladde oppervlakten. Niets kraakt nog als vinyl.’